בית המשפט: המשטרה ביצעה מעצר שווא של רב המדרשה בירושלים - 0404
+
בית המשפט: המשטרה ביצעה מעצר שווא של רב המדרשה בירושלים ארגון חוננו

בית המשפט: המשטרה ביצעה מעצר שווא של רב המדרשה בירושלים