בית המשפט: המשטרה ביצעה מעצר שווא של רב המדרשה בירושלים - 0404