צפו: אלפים ב"ריקודגלים" בירושלים - בירת ישראל הנצחית - 0404
+
צפו: אלפים ב"ריקודגלים" בירושלים – בירת ישראל הנצחית חדשות 0404

צפו: אלפים ב"ריקודגלים" בירושלים – בירת ישראל הנצחית