012 סמייל טלקום אפשרה רכישת שירות אירוטי ללא הגנה ונקנסה - 0404
+
012 סמייל טלקום אפשרה רכישת שירות אירוטי ללא הגנה ונקנסה אפל

012 סמייל טלקום אפשרה רכישת שירות אירוטי ללא הגנה ונקנסה

סמנכ"ל בכיר פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת, מר מימון שמילה, הטיל עיצום כספי על חברת 012 סמייל טלקום בע"מ בסכום של 179,240 ₪ בגין הפרת האסדרה החלה על החברה, המגדירה מהו שירות ארוטי ומסדירה את אופן מתן השירות. האסדרה קובעת שהחברה תאפשר ללקוח גישה לרכישת שירות ארוטי רק באמצעות קידומת ייעודית (1919), וכן שעל החברה להבטיח כי בכל התקשרות למספר שירות תופעל הכרזה בשפות שבהן פורסם וניתן השירות בדבר תעריף השירות. מטרת האסדרה בעניין זה היא מתן הגנה על הציבור ובפרט הגנה על קטינים. מתלונות של מנויי החברה נמצא כי בניגוד להוראות הרישיון, החברה אפשרה גישה לרכישת שירות ארוטי באמצעות מספרים בין-לאומיים "רגילים" לדוגמא, של בריטניה בעלי קידומת בין-לאומית של החברה. הגישה למספרים אלה מתאפשרת מכל קו טלפון שלא נחסם לשיחות לחו"ל, בניגוד למספרים בעלי הקידומת הייעודית החסומים לכול כברירת מחדל.