מעל 1.4 מיליון נתרמו. יהודה הישראלי: "תודה רבה לעם ישראל" - 0404
+
מעל 1.4 מיליון נתרמו. יהודה הישראלי: "תודה רבה לעם ישראל" ישראל שלי

מעל 1.4 מיליון נתרמו. יהודה הישראלי: "תודה רבה לעם ישראל"