שריפת קוצים גדולה בשדה מוקשים באזור גינות שומרון - 0404
שריפת קוצים גדולה בשדה מוקשים באזור גינות שומרון חדשות 0404

שריפת קוצים גדולה בשדה מוקשים באזור גינות שומרון