הפקרות בדרום: חדירות, הצתות ועימותים על גדר הגבול. הצטרפו למהדורת חדשות 20 - 0404

הפקרות בדרום: חדירות, הצתות ועימותים על גדר הגבול. הצטרפו למהדורת חדשות 20