הישג לעתירת משפחת גולדין: הממשלה תודיע 72 שעות מראש למשפחה ולבית המשפט על כל העברת גופת מחבל לקבורה - 0404
+
הישג לעתירת משפחת גולדין: הממשלה תודיע 72 שעות מראש למשפחה ולבית המשפט על כל העברת גופת מחבל לקבורה דובר צה"ל

הישג לעתירת משפחת גולדין: הממשלה תודיע 72 שעות מראש למשפחה ולבית המשפט על כל העברת גופת מחבל לקבורה

סגן מנהל מחלקת הבג״צים בפרקליטות המדינה, עו״ד אבי מיליקובסקי, הודיע בצהריים לבית המשפט העליון כי בעקבות בקשתה של משפחת גולדין להוציא צו ביניים נגד שחרור גופתו של מחבל חמאס, עזיז עויסאת, מתחייבת המדינה לתת הודעה מראש של 72 שעות בטרם תעביר כל גופה בהתאם להחלטות שהתקבלו בקבינט.

בעקבות ההודעה נמסר ממשפחת גולדין כי ״אם הממשלה תיישם את החלטות הקבינט במלואן היא תפעיל לחץ אפקטיבי על חמאס שיוביל להבת הבנים ואנחנו כמשפחה לא נצטרך לעתור לבג״צ״.

העתירה לבג״צ הוגשה באמצעות יועציה המשפטיים של המשפחה, פרופ׳ אביעד הכהן, עו״ד עודד סבוראי והקליניקות המשפטיות במכללת שערי משפט ומדע.