דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן – פרשת נשא - 0404
+

דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן – פרשת נשא

"טעמים רבים נאמרו לפרשת נזיר הכתובה בפרשתנו, פרשת נשא. אני רוצה לומר לכם את טעמו של רבי אלעזר הקפר, זה שגר ברמת הגולן.
רבי אלעזר הקפר לימדנו שנזיר המסיים את נזירותו צריך להביא קורבן חטאת.
למה קורבן חטאת?
מכיוון שנזיר בתקופת נזירותו נמנע מלשתות יין, נמנע מליהנות מהעולם הזה, מהעולם של הקדוש ברוך הוא. הוא התנזר בביתו ולכן לאחר סיום תקופת נזירותו צריך להביא קורבן חטאת כדי ללמדנו שאנחנו מצווים גם ליהנות מהעולם הזה. כמובן שההנאה הזאת צריכה להיות הנאה של קודש, של טהרה אבל עדיין ליהנות מן העולם הזה.
שבת שלום ומבורך !"