דקה לשבת ולחג עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן – פרשת במדבר - 0404
+

דקה לשבת ולחג עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן – פרשת במדבר

שולחן ערוך, רבי יוסף קרו, מביא הלכה מאוד מעניינת. לעולם תבוא פרשת במדבר לפני חג השבועות, חג מתן תורה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מדוע זה כל כך חשוב שפרשת במדבר תבוא לפני חג השבועות? למה השולחן ערוך צריך לכתוב את זה בספרו, שהוא ספר הלכה? התשובה היא: ספר במדבר הוא ספר של הענווה, של הצניעות, ספר שמלמדנו כי לאדם אין רכוש עצמאי הוא נמצא במדבר הוא שווה כמו כולם. כדי לקבל תורה צריך לקבל קודם את מידת הענווה, את מידת הצניעות, את המידה שבה אדם יודע שאין לו רכוש פרטי אלא הוא שווה כמו כולם. יהי רצון שנזכה לקבל את התורה באהבה בחג השבועות. שבת שלום ומבורך !