כוננות גבוהה בצה"ל ובמשטרה לקראת הגעת אלפי מתפללים להר הבית. הצטרפו למהדורה - 0404
+

כוננות גבוהה בצה"ל ובמשטרה לקראת הגעת אלפי מתפללים להר הבית. הצטרפו למהדורה