אובידיו הובאן סיכם בהפועל באר שבע לעונה נוספת - 0404
אובידיו הובאן סיכם בהפועל באר שבע לעונה נוספת

אובידיו הובאן סיכם בהפועל באר שבע לעונה נוספת