קטין יהודי סולק משטח הר הבית - 0404
קטין יהודי סולק משטח הר הבית עומר כהן

קטין יהודי סולק משטח הר הבית

במהלך הביקורים בהר הבית הוצא משטח ההר מבקר יהודי קטין שהפר את כללי הביקור. הביקורים נמשכים כרגיל.