המרצה במכללה האקדמית הוקלט: ״המתנחלים - דמם בראשם, חיילי צה״ל פושעים״ - הצטרפו למהדורת חדשות 20 - 0404

המרצה במכללה האקדמית הוקלט: ״המתנחלים – דמם בראשם, חיילי צה״ל פושעים״ – הצטרפו למהדורת חדשות 20