יוגב: תקנות שר הפנים מעמיקות את הפגיעה בתושבי דרום תל אביב, אצביע נגד שר הפנים - 0404
+
יוגב: תקנות שר הפנים מעמיקות את הפגיעה בתושבי דרום תל אביב, אצביע נגד שר הפנים מירי צח

יוגב: תקנות שר הפנים מעמיקות את הפגיעה בתושבי דרום תל אביב, אצביע נגד שר הפנים

בעקבות הדיון על תקנות חוק הפיקדון בועדת עבודה ורווחה, תקנות שיעניקו שורה של פטורים מפיקדון למסתננים בלתי חוקיים, אומר חבר ועדת עבודה ורווחה, חבר הכנסת מוטי יוגב כי התקנות מסרסותלחלוטין את מדיניות הממשלה.

יוגב: "תקנות הפיקדון לעובדים זרים, כפי שהביא שר הפנים לועדת העבודה והרווחה, מסרסות לחלוטין את מדיניות הממשלה שביקשה דרך הפקדת כספי פיקדון מאחוז ההשתכרות של עובדים זרים, פקדון שימסר להם עם עזיבתם את ישראל, ליצור להם תמריץ לעזיבת ישראל.

תקנות הפוטרות נשים ואבות לילדים, מעודדות ילודה בקרב העובדים הזרים הלא חוקיים, ומתמרצות את המסתננים הזרים ללדת כאן ילדים. זו מדיניות הפוכה ממדיניות הממשלה, מדיניות שרק תעמיק את ההתבססות של המסתננים הזרים לדורות ותעמיק את הפגיעה בתושבי דרום תל אביב ומדינת ישראל.

לכן אין להחריג את ההורים לקטינים מחוק הפיקדון ולתמרצם בכך לעזוב את ישראל. אצביע נגד ההחלטה".