חומות ירושלים שעות בודדות לאחר פתיחת השגרירות האמריקנית בבירתנו הנצחית - 0404
+
חומות ירושלים שעות בודדות לאחר פתיחת השגרירות האמריקנית בבירתנו הנצחית מדברים תקשורת

חומות ירושלים שעות בודדות לאחר פתיחת השגרירות האמריקנית בבירתנו הנצחית

חומות ירושלים קושטו הערב (שני) בדגלי ישראל וארצות הברית, שעות בודדות לאחר פתיחת השגרירות האמריקנית בבירתנו הנצחית.

מדברים תקשורת