חומות ירושלים שעות בודדות לאחר פתיחת השגרירות האמריקנית בבירתנו הנצחית - 0404
חומות ירושלים שעות בודדות לאחר פתיחת השגרירות האמריקנית בבירתנו הנצחית מדברים תקשורת

חומות ירושלים שעות בודדות לאחר פתיחת השגרירות האמריקנית בבירתנו הנצחית

חומות ירושלים קושטו הערב (שני) בדגלי ישראל וארצות הברית, שעות בודדות לאחר פתיחת השגרירות האמריקנית בבירתנו הנצחית.

מדברים תקשורת