ישיר: הטקס הממלכתי בגבעת התחמושת לציון יום איחוד ירושלים - הצטרפו לשידור - 0404
+

ישיר: הטקס הממלכתי בגבעת התחמושת לציון יום איחוד ירושלים – הצטרפו לשידור