ספירת העומר: היום שלשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר - 0404
ספירת העומר: היום שלשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר

ספירת העומר: היום שלשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד לעומר