5 שנות מאסר לתושב כפר יאסיף שהצטרף לג'בהת אל נוצרה בסוריה - 0404
+
5 שנות מאסר לתושב כפר יאסיף שהצטרף לג'בהת אל נוצרה בסוריה תקשורת ערבית

5 שנות מאסר לתושב כפר יאסיף שהצטרף לג'בהת אל נוצרה בסוריה

השופט אברהם אליקים מבימ"ש מחוזי חיפה גזר חמש שנות מאסר בפועל לתושב כפר יאסיף אשר יצא שלא כדין לסוריה והצטרף שם לארגון ג'בהת אל נוצרה. הנאשם הורשע לאחר שמיעת הראיות בביצוע עבירות של יציאה שלא כדין, עבירה לפי סעיף 2א לחוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט), התשי"ד – 1954, אימונים צבאיים אסורים, עבירה לפי סעיף 143(ב) לחוק העונשין, התשל"ז -1977 (להלן-החוק), חברות בהתאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי סעיף 85(1)(א) לתקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 (להלן-תקנות ההגנה), ביצוע עבודה ומתן שירות בשביל התאחדות בלתי מותרת, עבירה לפי סעיף 85(1)(ג) לתקנות ההגנה ושיבוש מהלכי משפט, עבירה לפי סעיף 244 לחוק. על פי הכרעת הדין, הנאשם, ערבי אזרח ישראל יצא שלא כדין מתחומי מדינת ישראל, הסתנן לסוריה באופן בלתי חוקי ושהה שם כחצי שנה. בתקופת שהייתו בסוריה נטל חלק באימונים צבאיים אסורים, בחלק מהזמן חבר לארגון ג'בהת אל נוצרה שהוכרז כהתאחדות בלתי מותרת לאחר עזיבתו את הארץ. ארגון ג'בהת אל נוצרה הינו שלוחת אל קעידה בסוריה אשר ממליץ, מסית, ומעודד פגיעה בביטחון מדינת ישראל ובריבונותה. על רקע אידאולוגיה אסלאמית קיצונית החליט הנאשם לצאת את ישראל לסוריה כדי לחבור לכוחות המורדים בסוריה- בכללם לארגון ג'בהת אל נוצרה, להתאמן ולהילחם במסגרתם כפעיל צבאי כנגד הממסד הסורי ולמות כשהיד. בתאריך 7.7.2014 יצא הנאשם את ישראל וביום 13.7.2014 הסתנן דרך טורקיה לשטחה של סוריה באופן בלתי חוקי, הגיע למחנה אימונים כללי וליחידת מורדים חמושים המכנה עצמה "אנצאר אל שאם" שם התאמן בין תאריכים 13.7.2014-21.7.2014. ביום 1.8.2014 חבר הנאשם לארגון ג'בהת אל נוצרה, שהה במטה ובמחנה צבאי עד תחילת אוקטובר 2014, במהלך אותם חודשיים פעל כחבר בארגון ג'בהת אל נוצרה, ביצע שמירות כשהוא חמוש בנשק ובמכשיר קשר, התאמן, קיבל מדים, השתתף בפעילויות הארגון ואף נדון בגין עבירת משמעת לחמישה ימי מחבוש במערה. פעמיים הנאשם ביצע עבודות ונתן שירותים עבור ארגון ג'בהת אל נוצרה, בהיותו במטה הארגון בחודש אוגוסט 2014 פרק מספר פצמ"רים ממשאית למחסן ובהיותו במחנה הצבאי של הארגון, בין החודשים אוגוסט-ספטמבר 2014 הכין תערובת אותה יצק לקופסאות לצורך הכנת חומר נפץ שישמש את פעילי הארגון בלחימה. ביום 4.9.2014 ארגון ג'בהת אל נוצרה הוכרז כהתאחדות בלתי מותרת (ת/11) וביום 4.11.2014 פורסמה על כך הודעה ברשומות. מחודש אוקטובר 2014 ועד דצמבר 2014, חבר הנאשם לארגונים שונים, בכללם אנצאר אל שאם במטרה להילחם. במהלך אותה תקופה בסוף נובמבר 2014 ניסה הנאשם להשתתף מטעם ארגון ג'בהת אל נוצרה בקרבות באזורי נובול ואלזהראא, הוא שהה עד 7.12.14 בסמוך למקום הקרבות מתוך תקווה שיאפשרו לו להשתתף בהם. בשלהי חודש דצמבר, החליט לחזור ארצה, עובר לחזרתו מחק תכנים והתכתבויות במחשב, הנחה את בני משפחתו למחוק התכתבויות כאמור והשמיד מכשיר טלפון נייד וכרטיס סים בהם עשה שימוש בתקופת היותו בסוריה וזאת בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לעיוות דין. ביום 2.1.2015 שב הנאשם לישראל דרך טורקיה ומאותו יום נמצא במעצר.