טיוטת מתווה ההסדרה בנושא קנאביס הופצה למשרדי הממשלה - 0404
+
טיוטת מתווה ההסדרה בנושא קנאביס הופצה למשרדי הממשלה משרד הבריאות

טיוטת מתווה ההסדרה בנושא קנאביס הופצה למשרדי הממשלה

טיוטת הצעת מחליטים בנושא שימוש בקנביס למטרות רפואיות ולמחקר כחלק מהרפורמה שיזם שר הבריאות, יעקב ליצמן, בתחום השימוש בקנביס למטרות רפואיות ומחקר, הופצה היום למשרדי הממשלה טיוטת הצעת מחליטים שמטרתה לעגן בהחלטת ממשלה מתווה פעולה מעודכן, זאת בהמשך לפרסום טיוטת המתווה להערות הציבור. לאתר משרד הבריאות עלתה טיוטת הצעת מחליטים בנושא שימוש בקנאביס למטרות רפואיות ולמחקר. המתווה שבכוונת המשרד להגיש לממשלה נועד להבטיח, בראש ובראשונה, כי המוצרים בהם ישתמשו המטופלים לא רק שייוצרו בתנאי איכות ראויים, אלא גם יונפקו בבתי מרקחת, כמקובל בתרופות. משרד הבריאות ימשיך לפעול להרחבת מעגל המוסמכים לאשר השימוש למטופלים וזאת במטרה לשפר עוד את השירות לציבור בתחום. ממשרד הבריאות נמסר כי, משרד הבריאות ימשיך לפעול להנהגת הסדרים שיבטיחו את שלום וביטחון הציבור ובכלל זה מניעת זליגתו של הסם ושימוש לרעה בו. ההצעה היא בהמשך לטיוטת המתווה וכוללת את המתווה שעודכן בין היתר לאור ההערות.