על פרשת השבוע ״בחוקותי״ - 0404
+
על פרשת השבוע ״בחוקותי״ 0404

על פרשת השבוע ״בחוקותי״

"ונתתי שלום בארץ…ונפלו אויבכם לפניכם לחרב"

אומר רבי מרדכי הכהן: לכאורה סדר הכתוב מהופך, היה צריך להקדים "ונפלו אויבכם לפניכם" לפני "ונתתי שלום".

אלא, כך הדברים אמורים: "ונתתי שלום בארץ" – מתי? כאשר ישרור שלום בארץ – ביניכם לבין עצמכם, וריב לא יפריד בין אחים ומדנים לא יפלגו מחנות, אז: "ונפלו אויבכם לפניכם".

שבת שלום,
שרגא הופמן