הוחמר האישום: רוצח אברהם חסנו מואשם בעבירה של גרימת מוות בכוונה - 0404
+
הוחמר האישום: רוצח אברהם חסנו מואשם בעבירה של גרימת מוות בכוונה ????? 0404

הוחמר האישום: רוצח אברהם חסנו מואשם בעבירה של גרימת מוות בכוונה

במהלך השבוע שעבר הוגש כתב אישום לבית המשפט הצבאי באיו"ש נגד צחבאן טיטי, בו הואשם בעבירה של הריגה, בגין גרימת מותו של אברהם חסנו ז"ל. לאחר הגשת כתב האישום, הגישה משפחתו של אברהם ז"ל ערר על ההחלטה בעניין סעיף האישום. לאחר בחינה מעמיקה נוספת של חומר הראיות וההלכות המשפטיות, החליטה הפרקליטות הצבאית לקבל את הערר ולתקן את כתב האישום, כך שתיוחס לטיטי עבירה של גרימת מוות בכוונה. עבירת גרימת מוות בכוונה היא העבירה המקבילה לעבירת הרצח, לפי הדין החל באיו"ש. לנפגע עבירה שמורה זכות במקרים מסוימים לערער בפני הרשויות על החלטות שהתקבלו. במקרה כזה נבחנים פעם נוספת חומר הראיות והסוגיות המשפטיות וקיימת אפשרות שההחלטה תשתנה.