דו"ח משרד הבריאות: שליש מכלל ההתאבדויות הם של עולים - 0404
+
דו"ח משרד הבריאות: שליש מכלל ההתאבדויות הם של עולים חדשות 0404

דו"ח משרד הבריאות: שליש מכלל ההתאבדויות הם של עולים

משרד הבריאות מציג מידע מעודכן על היקף האובדנות בישראל והשוואה בינלאומית בפרסומו "אובדנות בישראל". הפרסום כולל מידע על מספר ושיעור התאבדויות בשלושת העשורים האחרונים עד שנת 2013 ונסיונות ההתאבדות בעשור האחרון עד לשנת 2014. הפרסום הוכן באגף המידע כהמשך לסדרת פרסומי המשרד בנושא אובדנות, כדי להציג מגמות ולהצביע על קבוצות האוכלוסייה בסיכון, במטרה לצמצם ככל האפשר את היקף התופעה. שליש מכלל המתאבדים הם עולים – כך עולה מהדו"ח ודווקא שיעור ההתאבדות בקרב ערבים ביחס ליהודים ואחרים הוא נמוך. ממצאים עיקריים בדו"ח: שיעור ההתאבדות בישראל נמוך בהשוואה בינלאומית, ישראל מדורגת במקום השני הנמוך מ-28 מדינות באירופה. התאבדות היא סיבת המוות השנייה אצל בנים בגיל 15-24 והסיבה השלישית לבנות בגיל 15-24 ולגברים בגיל 25-44. בשנת 2013, היו 372 התאבדויות, ירידה מ-435 בשנה הקודמת ו-482 בשנת 2010. בעשור האחרון שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל ירד ב-18% לגברים ו-12% לנשים. בעשור האחרון, שיעור ההתאבדות ירד במחצית לבנים בגיל 15-24 ולנשים בגיל 75 ומעלה, וירד בחמישית לגברים בגיל 25-44 ולגברים ונשים בגיל 65-74. שיעור ההתאבדות לערבים נמוך בהשוואה ליהודים ואחרים. שליש מכלל ההתאבדויות הם של עולים. השיעור לעולים גבוה בהשוואה לילידי הארץ. שיעור ההתאבדויות המתוקנן לגיל של עולי בריה"מ לשעבר יציב מתחילת שנות האלפיים וגבוה פי 1.6-2.2 בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים. שיעור ההתאבדות של עולי אתיופיה ירד ממחצית שנות האלפיים, אך השיעור גבוה עדיין לעומת יהודים ואחרים ללא עולים, לגברים פי 6.4 בגיל 15-24 ופי 5.4 בגיל 25-44 בשנים 2011-2013. שיעור ההתאבדות באמצעות נשק לסוגיו במגמת ירידה ממחצית שנות האלפיים. שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל גבוה מהממוצע הארצי בנפות חדרה, אשקלון, יזרעאל, תל אביב, רחובות, וחיפה בקרב יהודים ואחרים בשנים 2011-2013. בעשור האחרון, נרשמו בממוצע כ-5,500 נסיונות התאבדות במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים, 6,488 בשנת 2014. שיעור נסיונות ההתאבדות יציב בשלושת השנים האחרונות, לאחר עליה בשנים 2010-2011. כמחצית מנסיונות ההתאבדות היו עד גיל 25, 47% מנסיונות הנשים ו-41% מנסיונות הגברים. השיא בשיעור נסיונות ההתאבדות הוא גיל 19, לבנים 450 ל-100,000, גבוה משיעור הבנות, 399 ל-100,000. עד גיל 18 השיעור לבנות גבוה יותר, ומגיל 37 אין הבדל משמעותי בין המגדרים. שיעור נסיונות ההתאבדות לערבים עלה בעיקר לצעירים, בגיל 15-24 השיעור עלה לבנות בשליש ולבנים ברבע ובגיל 25-44 ב-43% ו-11%, בהתאמה, בשנים 2012-2014 לעומת 2004-2006. שיעור נסיונות ההתאבדות של צעירים עולי בריה"מ לשעבר גבוה פי 2.9 בגיל 10-14 ופי 1.6 בגיל 15-24 בהשוואה ליהודים ואחרים ללא עולים, אך מגיל 45 שיעורם נמוך יותר. שיעור נסיונות ההתאבדות של עולי אתיופיה נמוך מיהודים ואחרים ללא עולים, רק בגיל 25-44 נמצא שיעור גבוה פי 1.2 בשנים 2012-2014.