"כל מטוסינו שבו לבסיסם בשלום": כוחותינו היקרים, תודה! - 0404
"כל מטוסינו שבו לבסיסם בשלום": כוחותינו היקרים, תודה!

"כל מטוסינו שבו לבסיסם בשלום": כוחותינו היקרים, תודה!