בהריון? בקרוב לא תעמדי בתור - אושר בקריאה טרומית תיקון לחוק זכויות האישה - 0404
+
בהריון? בקרוב לא תעמדי בתור – אושר בקריאה טרומית תיקון לחוק זכויות האישה דוברות הכנסת

בהריון? בקרוב לא תעמדי בתור – אושר בקריאה טרומית תיקון לחוק זכויות האישה

הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית, ברוב של 42 ללא מתנגדים, תיקון לחוק שיווי זכויות האישה הקובע מתן שירות ללא המתנה בתור לאישה בהריון.

הצעת החוק קובעת כי במקום בו ניתן שירות ציבורי לפי תור, נותן השירות יספק את השירות לאישה בהיריון ללא המתנה בתור.

נותן השירות יהיה רשאי לדרוש הצגת מסמך רפואי להוכחת ההיריון. עוד מוצע להגדיר "שירות ציבורי" לעניין זה כשירות שניתן בידי אדם לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו, בידי רשות ציבורית.