המשך הדיון בעליון על החזרת גופות מחבלים ייערך לאחר הפסח - 0404
+
המשך הדיון בעליון על החזרת גופות מחבלים ייערך לאחר הפסח חדשות 0404

המשך הדיון בעליון על החזרת גופות מחבלים ייערך לאחר הפסח

בית המשפט העליון קבע דיון לשבוע אחר הפסח בעניין דרישת 7 משפחות מחבלים לקבל את גופות המחבלים מידי ישראל. במהלך הדיון אמרה המשנה לנשיאה כי, "עתירה זו מסבה עצמה על החזרת גופות מחבלים ממזרח ירושלים לידי משפחותיהם. המדיניות בנושא עברה שינויים עתיים לאורך גל הטרור שפקד אותנו מזה חודשים ארוכים. בין היתר, ככל הנראה הוחזרו גופות המחבלים באיו"ש, ואילו במזרח ירושלים היו מקרים שבהם הוסכם עם המשפחות על הלוויה מצומצמת למניעת הפרות סדר, ובמקרים אחרים הוחל במו"מ לעניין זה והוא לא נסתיים. כך או אחרת, העתירה עוסקת עתה ב-8 גופות (לאחר שגופה אחת הוחזרה), שלגבי שתיים מהן – משפחות העותרים 3 ו-7 – נטען כי כבר היתה הסכמה וחתמו על תנאי ההלויה המצומצמת, אך ההנחיה הנוכחית הקפיאה זאת; ולגבי משפחת עותר 5 נאמר כי סירבו לקבל את הגופה בשל מצבה חרף הסכמה לקבורה. הגופות מצויות במכון לרפואה משפטית, הותיקה ביותר מאז אוקטובר 2015. ההסבר עתה להנחיה המדינית, שכנמסר ניתנה לאחר התיעצות עם גורמי הביטחון, הוא החשש להפרות סדר בשל קרבת חג הפסח. אחד התצהירים המלוה את התגובה הוא של מפקד מחוז ירושלים במשטרה. כן נמסר תצהיר מעובד מזכירות הממשלה. כשלעצמנו, איננו בטוחים שהתמונה המלאה בפנינו. על כן ייקבע דיון המשך כשבוע לאחר הפסח. עד שלושה ימים לפני הדיון תועבר הודעה עדכנית של המדינה, לרבות בתצהירים מטעם גורמי הביטחון, באשר לעמדה ותכליותיה לעת ההיא. התגובה תידרש גם פרטנית להסכמות ככל שהיו עם גורמי המשפחות 3 ו-7, ויצורפו מסמכי ההסכמה. העותרים יוכלו להגיב עד יום לפני הדיון".