צפו: פעילות צה"ל לנטרול המנהרה ותיעוד מתוכה - 0404