נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2018 - 0404
נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2018 יח''צ

נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2018

מנכ"ל נייר חדרה, גדי קוניא: "אנו גאים בתוצאות הרבעון הראשון המביאות לידי ביטוי את המשך השיפור העקבי ברווחיות ואת תהליך ההשבחה שאנו מובילים בחברה. השיפור בתוצאות הינו פרי שיפור תפעולי מתוך חתירה למצוינות תפעולית וגידול מתמשך בביקוש בעולם למוצרי אריזה וקרטון הבא לידי ביטוי גם בעליית מחירי המכירה.  

נייר חדרה ממוקדת ומתבססת על שרשרת הערך של מוצרי אריזה נייר ומחזור. התחום מתאפיין לאורך השנים בביקוש גדל, בשיעור שימוש גדל של ניירות ממוחזרים, בחסמי כניסה וכיום, גם בשיעור ניצול גבוה של אמצעי ייצור. אני צופה כי מגמות אלו צפויות להימשך על רקע הביקוש הגובר למוצרי אריזה, בין היתר, כמענה לגידול העקבי בהיקפי המסחר המקוון.

החוסן שמקנה לחברה האינטגרציה האנכית של שרשרת הערך, המיקוד הניהולי שלנו והמגמות החיוביות בשוק נוסכים בנו ביטחון כי נוכל לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו שיפור – של  כ- 20% ברווחיות. השיפור המתמשך בתוצאות הפעילות יחד עם חלוקת נוספת של דיבידנד, הפעם בסך של 20 מיליון שקלים, מייצרים לבעלי המניות של החברה ערך משולב דרך צמיחה ותשואת דיבידנד גם יחד".

סמנכ"ל הכספים, ליאור הלמן: "האיתנות הפיננסית של החברה, הבאה לידי ביטוי בריווחיות משתפרת ורמת מינוף נמוכה, יוצרת נזילות וגמישות המאפשרות לנו בו זמנית, לחלק דיבידנד, לבצע השקעות לטובת המשך שיפור הריווחיות בעתיד, ולהתמיד במדיניות של שמירה על רמת חוב נמוכה"

ההכנסות ברבעון הראשון של 2018 הסתכמו בכ-454 מיליון שקלים, גידול של כ-4% בהשוואה להכנסות של כ-436 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה במחזור המכירות של מגזר גלילי נייר לקרטון ומגזר מוצרי אריזה וקרטון, אשר יחד עם מגזר שירות איסוף ומחזור, מהווים את ליבת עסקי החברה.  מתחילת שנת 2017 ניכרת מגמת עלייה במחירי המכירה בשוק גלילי הנייר לקרטון בעולם המונעת מגידול עקבי בביקושים, מגמה שנמשכה גם ברבעון הראשון של 2018.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ-85 מיליון שקלים (שיעור של כ- 19% מההכנסות), עלייה של 27% בהשוואה לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-67 מיליון שקלים (שיעור של 15% מההכנסות).

הרווח התפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ-40 מיליון שקלים, זינוק של כ- 73% בהשוואה לרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-23 מיליון שקלים. השיפור המשמעותי ברווחיות הושג הודות לגידול במחזור המכירות ובשיעורי הריווחיות הגולמית, תוך הקפדה על הוצאות המכירה, שיווק והנהלה.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2018 צמח בכ- 33% והסתכם בכ-61 מיליון שקלים, המהווים כ-13% מסך ההכנסות. זאת בהשוואה ל-EBITDA  של כ-46 מיליון שקלים, שהיוו כ-11% מסך ההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון ברבעון הראשון של 2018 קטנו והסתכמו בכ-8 מיליון שקלים, בהשוואה להוצאות מימון של כ-9 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המימון, נובעת במקיטון בהוצאות הריבית על רקע המשך סדור של פירעון של אגרות חוב, אשר קוזזה מנגד על ידי גידול בהוצאות מימון בסך של כ-1 מיליון שקלים בגין השפעת הפרשי שער חליפין.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2018 הסתכם בכ-24 מיליון שקלים, לעומת רווח של כ-11 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הזינוק ברווח הנקי הושג הודות לגידול במחזור המכירות ושיפור ברווח התפעולי.

דיבידנד: דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך 20 מיליון שקלים, זהו רבעון שני רצוף בו מחלקת החברה דיבידנד, לאחר שבחודש מרץ השנה דיווחה החברה, לראשונה מזה שנים ארוכות, על דיבידנד בהיקף של 30 מיליון בתום שנת 2017.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]