יהודי אמר "אנא ה' הושיעה נא" בהר הבית ועוכב לחקירה - 0404
+
יהודי אמר "אנא ה' הושיעה נא" בהר הבית ועוכב לחקירה מטה ארגוני המקדש

יהודי אמר "אנא ה' הושיעה נא" בהר הבית ועוכב לחקירה