ישיבת הממשלה תתקיים מחר בגולן ובמהלכה יוצג סרטון הישגים - 0404
ישיבת הממשלה תתקיים מחר בגולן ובמהלכה יוצג סרטון הישגים לפ"מ

ישיבת הממשלה תתקיים מחר בגולן ובמהלכה יוצג סרטון הישגים