סרגון נטוורקס מדווחת על צבר הזמנות חזק וגידול בהכנסות - 0404
+
סרגון נטוורקס מדווחת על צבר הזמנות חזק וגידול בהכנסות אורה בשן

סרגון נטוורקס מדווחת על צבר הזמנות חזק וגידול בהכנסות

סרגון נטוורקס המומחית מספר אחת בשוק רשתות תמסורת אלחוטית, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2018 שהסתיימו ב-31 במרץ 2018.

 

דגשים לרבעון הראשון של 2018

 

הכנסות – 83.3 מיליון דולר, גידול של 9.5% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017 וירידה של 3.9% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2017.

 

שיעור הרווח הגולמי – 33.1% בהשוואה ל-29.3% ברבעון הראשון של 2017 ו-33.6% ברבעון הרביעי של 2017.

 

רווח תפעולי – 5.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 ול-7.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017.

 

רווח (הפסד) נקי – רווח נקי של 2.1 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2018. ההפסד הנקי ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם ב-0.1 מיליון דולר או 0 סנט למניה בדילול מלא. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2017 הסתכם בכ-7.2 מיליון דולר או 9 סנט למניה בדילול מלא.

 

תוצאות על בסיס Non-GAAP – שיעור הרווח הגולמי היה 33.2%, הרווח התפעולי הסתכם ב-5.7 מיליון דולר, והרווח הנקי ב-3.0 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא. 

 

מזומנים ושווי מזומנים – 26.0 מיליון דולר נכון ל-31 במרץ 2018, זאת בהשוואה ל-25.9 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2017. (בתמונה: עירא פלטי, נשיא ומנכל סרגון).