כך מבוצעת בפועל אפליה בין יהודים לערבים - פשוט בושה! - 0404