סגן ראש עיריית נשר לשעבר הורשע בעבירות שוחד ומרמה - 0404
+
סגן ראש עיריית נשר לשעבר הורשע בעבירות שוחד ומרמה עיריית נשר

סגן ראש עיריית נשר לשעבר הורשע בעבירות שוחד ומרמה

בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את סגן ראש עיריית נשר, פרדי מליק , בעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים ושידול למתן שוחד. תמצית העובדות המפורטות בכתב האישום: כתב האישום כולל שני פרטי אישום, וחלק כללי, הכולל הסבר על הרקע לביצוע העבירות הנטענות, לרבות מעשים שהתיישנו. בפרק הכללי צוין כי בתאריכים הרלוונטיים לכתב האישום ושנים הרבה קודם לכן, היה הנאשם עובד ציבור, מששימש סגנו של ראש עיריית נשר וממלא מקומו, והיה אחראי בין השאר לטיפול בנושא ניקיון, מים ורווחה בעירייה. עובר לשנת 98', ניצל הנאשם את מעמדו וסייע לידידו עמאד פלאח – אשר ניהל חברות שונות שסיפקו שירותי כח אדם לעירייה, בעיקר בתחום הניקיון – להיבחר כספק של שירותי כח אדם (להלן: כ"א) לעיריה, ובהמשך סייע לו ולחברות בשליטתו לזכות במכרזים לאספקת שירותי כ"א, ובקידום עניינו מול העיריה. החל משנת 98' ביקש הנאשם מפלאח לשלם לו כספים, על מנת להמשיך בסיוע הנ"ל, ובין השנים 98' – 00', שילם פלאח לו וליוחאי וינשטיין – מזכיר העיריה משנת 96'-04' ועובד ציבור, ואשר היה גם מזכיר ועדת המכרזים של העיריה והאחראי מטעמה על תפקודן של החברות המספקות כ"א זמני לעיריה (להלן: וינשטיין) – סכומי כסף שונים בעד פעולות הקשורות בתפקידם (להלן: השוחד). פרט האישום הראשון – לקיחת שוחד מפלאח: 1) בשנת 06' ניצל הנאשם את מעמדו וסייע לפלאח ולחברה שהיתה בבעלותו ובניהולו, בשם חברת נ.ד.ד. השקעות בע"מ (להלן: נדד או החברה), לזכות במכרז לאספקת שירותי כ"א לעיריה, ונדד אכן סיפקה כ"א לעיריה. בין השנים 06'-10', שילם פלאח לנאשם, לבקשתו, סך כולל של כ-150,000 ₪ תמורת סיועו כאמור לעיל, בתמורה לכך שהנאשם אישר תוספת כ"א זמני והגדיל בכך הכנסותיו של פלאח מהעיריה, וכן הדף ביקורת של בכירים בעיריה על עבודה לקויה של עובדיו. 2) בשנת 06', נתן פלאח לוינשטיין 10,000 ₪, לאחר שהנאשם ביקש ממנו לעשות כן בטענה כי מדובר בהלוואה, זאת בתמורה לסיוע של השניים לפלאח במסגרת תפקידיהם בעיריה. בהמשך נתן פלאח לוינשטיין 18,000 ₪ נוספים, תמורת סיועו כאמור. בין השנים 06'-10', שילם פלאח לוינשטיין סכום של כ-1,000 ₪ מדי חודש, תמורת סיועו כאמור, תוך ניצול תפקידו, בין היתר בכך שאישר אף הוא תוספת כ"א זמני והגדיל בכך הכנסותיו של פלאח מהעיריה, וכן הדף ביקורת של בכירים בעיריה על עבודה לקויה של עובדיו. 3) לאחר שמבקר העיריה גלעד הישג (להלן: המבקר או הישג), ביקר בשנת 09' את התנהלותה של נדד, והמליץ לעיריה לפרסם בהקדם מכרז חדש לאספקת שירותי כ"א, ולא לאפשר לנדד להשתתף במכרז, פנו הנאשם ווינשטיין למבקר – בהמשך לשוחד אותו קיבלו מפלאח – ודרשו ממנו למחוק את ההמלצה לא לאפשר לנדד להשתתף במכרז, אך המבקר סרב לכך. בנוסף, פעל וינשטיין להאריך את תוקף ההסכם עם נדד עד יולי 10'. 4) העיריה פרסמה מכרז בעניין כ"א זמני לעיריה באפריל 10' (להלן: המכרז), וינשטיין הנחה את גזבר העיריה מוטי חן (להלן: הגזבר או חן) לערוך תיקון בתנאי המכרז, באופן שפלאח יוכל לזכות בו. בהמשך, פנו הנאשם ווינשטיין לפלאח, ממנו קיבלו שוחד, והנחו אותו להגיש מועמדות למכרז באמצעות חברה אחרת, המצויה בשליטתו, כדי שיזכה במכרז במרמה. פלאח הגיש מועמדות למכרז בשם חברת ו.ש.ס שהיתה רשומה על שם אחותו, אך בשליטתו המלאה (להלן: ושס), בידיעתם ועל דעתם של הנאשם ווינשטיין. המכרז התקיים בעיריה ביום 10/5/10, וחברי וועדת המכרזים, אשר וינשטיין שימש כמזכירה, ביקשו לקבל חוות דעת של הגזבר והיועץ המשפטי לעיריה עו"ד אלכסנדר טנדלר (להלן: עו"ד טנדלר או היועמ"ש), בקשר לפגמים שונים בהצעות שעלו במכרז. מאותו יום ועד יום 21/7/10, במסגרת הליך של בחירת הזוכה במכרז, הביעו הנאשם ווינשטיין בין היתר בפני יו"ר וועדת המכרזים, הגזבר והיועמ"ש, תמיכה בהצעתה של ושס, ביודעין כי היא נשלטת על ידי פלאח, וכי הגזבר והיועמ"ש המליצו שלא לקבלה, כל זאת כדי לסייע לפלאח, בשל השוחד שקיבלו ממנו. בטרם פורסם שם הזוכה במכרז, נפתחה חקירת המשטרה. בגין פרט אישום זה, הואשם הנאשם בלקיחת שוחד, שידול למתן שוחד, ובמרמה והפרת אמונים. ג. פרט האישום השני – שימוש לרעה בעובדי העיריה ובמשאביה: בשנים 08'-10' הורה הנאשם למנהלי מחלקות בעיריה לבצע עבודות תחזוקה שונות בביתו וכן בביתה של אמו, במהלך יום העבודה בעיריה, ותוך שימוש בציודה וברכושה, ומנהלי המחלקות ועובדי העיריה עשו כן. כך החליף העובד מיכה סויסה (להלן: סויסה) נתיך בארון החשמל של אמו של הנאשם בשנת 06', סמיון גרובמן (להלן: סמיון), מנהל מחלקת החשמל בעיריה, ניסה לתקן קצר במזגן בבית האם בשנת 08', בשנת 09' תיקנו השניים שקע חשמלי בבית הנאשם, ובשנת 10' תיקנו השניים את המקרר בביתו. בשנת 10' תיקנו אבי פסקל, מנהל מחלקת התפעול בעיריה ביחד עם ולרי לנקו (להלן: פסקל וולרי בהתאמה), תריס בבית הנאשם. ביום 18/7/10 הורה הנאשם לעובדי העיריה להזמין עבור שימושו הפרטי שלטים, ועליהם הכיתוב "חניה פרטית", אשר עלו 65 ₪. בהתאם להוראתו, הגיעו פסקל, ולרי ושלמה איטח, שעבד בעיריה באמצעות חברת כ"א של פלאח (להלן: איטח), התקינו את השלטים בחניית ביתו של הנאשם תוך שימוש בגנרטור השייך לעיריה, וכן התקינו מדפים בדירתו. כל זאת בשעות העבודה. בגין פרט אישום זה, הואשם הנאשם במרמה והפרת אמונים.