ישיר: מאור אדרי, חיים משה ועוד באולפן ל״ג בעומר. הצטרפו למשדר המיוחד - 0404
+

ישיר: מאור אדרי, חיים משה ועוד באולפן ל״ג בעומר. הצטרפו למשדר המיוחד