ישיר: מאור אדרי, חיים משה ועוד באולפן ל״ג בעומר. הצטרפו למשדר המיוחד - 0404

ישיר: מאור אדרי, חיים משה ועוד באולפן ל״ג בעומר. הצטרפו למשדר המיוחד