תיעוד בלעדי: אתיופים בגונדר שרים "התקווה" לאחר שנודע להם שיעלו לישראל - 0404
+
תיעוד בלעדי: אתיופים בגונדר שרים "התקווה" לאחר שנודע להם שיעלו לישראל חדשות 0404

תיעוד בלעדי: אתיופים בגונדר שרים "התקווה" לאחר שנודע להם שיעלו לישראל