משה קצב יישאר בכלא: "מתנהל בצורה כוחנית ועסקו בעצמו" - 0404
+
משה קצב יישאר בכלא: "מתנהל בצורה כוחנית ועסקו בעצמו" קובי גדעון, לע"מ

משה קצב יישאר בכלא: "מתנהל בצורה כוחנית ועסקו בעצמו"

ועדת השחרורים בבית הסוהר מעשיהו דחתה האת בקשתו של הנשיא לשעבר, משה קצב, לשחרור על תנאי וזאת לאחר שבחנה אלמנטים של "ראוי לשחרור על תנאי" ו"מסוכנות אם ישוחרר". הועדה התרשמה כי, "האסיר תופס עצמו כקורבן, עסוק בהאשמת גורמים חיצוניים במצבו, מתנהל עדיין בצורה כוחנית ועסוק בעצמו, בצרכיו, בהפסדיו ובמחיר שהוא ומשפחתו שילמו בלבד. גם לאור שאלות הועדה, לא הביע האסיר חרטה ו/או אמפתיה כלפי נפגעות העבירה, אלא חזר וציין את המחיר הכבד שהוא שילם ומשלם". חברי הועדה סיכמו: "… בפנינו אסיר המכחיש את העבירות שביצע, שממשיך וטוען לחפותו למרות פסקי הדין בעניינו, וממשיך להיות עסוק בהוכחת חפותו כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדבריו בפנינו, כאילו ולא היה כלל הליך משפטי, והוא ממשיך אותו גם היום, מדובר במי שלא עבר כל טיפול סביב העבירות שביצע, למעט אותן מסגרות חינוכיות, בתי המשפט קבעו מפורשות שמדובר בעבירות חמורות וציינו את חומרת הפגיעה בקורבנות והפגיעה בנפשן, נפגעות העבירה הביעו עמדתן לשלילה בפני הועדה, גורמי הטיפול הביעו את עמדתן בחוות הדעת השונות, לדעת חברי הועדה לא יהיה בכוחה של התוכנית הפרטית למנוע המשך התנהלות לקויה, עיסוק אובססיבי בחפותו, ואולי גם המשך פגיעה בנפגעות העבירה, ולא יהא בה למנוע את אותו סיכון שנקבע בחוות הדעת כלפי נשים". עורכי דינו של משה קצב קיבלו את החלטת הדחייה והודיעו כי יגישו ערעור.