היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר - 0404
+
היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר

היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר