פצועי הפיגוע באיסטנבול הוכרו כנפגעי פעולות איבה - 0404
פצועי הפיגוע באיסטנבול הוכרו כנפגעי פעולות איבה ויקיפדיה

פצועי הפיגוע באיסטנבול הוכרו כנפגעי פעולות איבה

הרשות המאשרת במשרד הביטחון החליטה להכיר בפיגוע ההתאבדות באיסטנבול בתאריך 19.3.2016 כפעולת איבה בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. מיד לאחר הפיגוע פתח משרד הביטחון בתהליך בדיקה של נסיבות האירוע ומטרותיו, כמתחייב בחוק. 'הרשות המאשרת' פנתה לכלל הגורמים הרלוונטיים על מנת לקבל את הפרטים הנדרשים באשר לנסיבות הפיגוע. מתוך החומר שהוצג בפני 'הרשות המאשרת' עולה כי ישנו יסוד סביר להנחה שהפיגוע כוון נגד ישראלים. לפיכך, החליט הסגן הבכיר ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, עו"ד ידידיה (דידי) אורון, בסמכותו כ'רשות המאשרת', להכיר בפיגוע באיסטנבול כאירוע איבה. ההחלטה תאפשר לאגף נפגעי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי לטפל בנפגעים ובבני משפחותיהם.