בעקבות אסון השיטפון: תוקם ועדה להסדרת פעילויות החוץ של המכינות הקדם צבאיות - 0404
+
בעקבות אסון השיטפון: תוקם ועדה להסדרת פעילויות החוץ של המכינות הקדם צבאיות דוברות מד"א

בעקבות אסון השיטפון: תוקם ועדה להסדרת פעילויות החוץ של המכינות הקדם צבאיות

משרד החינוך, בשיתוף עם משרד הביטחון ומועצת המכינות הקדם צבאיות, יקים ועדה מיוחדת להסדרת פעילויות החוץ של המכינות.

בראש הועדה יהיה מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, כשבמסגרתה ייבחנו הנהלים ודרכי הפיקוח על נושא פעילויות החוץ בדגש על טיולים ברחבי ארצנו.

כיום, המכינות הקדם צבאיות מתוקצבות על ידי משרדי החינוך והביטחון, בחלוקה שווה. עם זאת, פעילויות החוץ לא הוגדרו בחוק המכינות הקדם צבאיות ובתקנות שתוקנו לחוק בשנת 2009 והוועדה, כאמור, תדרש לתת מענה לפער זה.