המ"מ תומך בגרסת החייל שהבהיר: "לא וידאתי הריגה" - 0404
+
המ"מ תומך בגרסת החייל שהבהיר: "לא וידאתי הריגה" חדשות 0404

המ"מ תומך בגרסת החייל שהבהיר: "לא וידאתי הריגה"

האם עדות מפקד המחלקה בחטיבת כפיר, שנחקר במצ"ח ועדות המג"ד יעזרו לחייל שירה במחבל? מפקד המחלקה טען בחקירתו כי גם הוא חשב שיש מטען על גופו של המחבל וזאת לאחר שאזרחים צעקו "יש עליו מטען". המג"ד טען כי לא בוצעה שום תרגולת בנושא מטען על גוף מחבל ואין לחיילים ידע איך לפעול במקרה שכזה. בנוסף, השופט הקשה על התביעה בדיון עם שאלות ענייניות ובין השאר שאל: "מה זה משנה שרק מאוחר יותר החייל אמר שחשד ממטען"?. שאלתו של השופט היא קריטית להמשך, שכן זו הטענה היחידה שעימה נותרה התביעה. בסוף דבריי התביעה הצבאית, הובהר כי בכוונתה להגיש כתב אישום על הריגה. החייל טען כי לא ביצע וידוא הריגה וכי כלל לא הספיק לחשוב על הנושא: "זו היתה החלטה בשבריר שנייה". הדיון בבית הדין לערעורים מלמד כי התביעה הצבאית בעיקר ממחזרת את כל מה שנאמר עד היום. גם הסרטונים החדשים שהציגה, אין בהם כל חדש, כולל טענה שהעלתה התביעה היום שהחייל חייך לאחר הירי ולחץ ידי אזרחים. גם טענה זו כבר נשמעה בעבר ואין בה כל חדש. דומה כי התביעה מנסה בכוח לשכנע את השופט כי יש להחזיר את החייל למעצר. כאמור, נכון לעכשיו, לא נראה שבידי התביעה הצבאית ראיות חדשות ועד עתה מדובר בעיקר במילה מול מילה וללא עובדות ברורות בשטח ובמיוחד לאור העובדה כי מה שנותרה עמו התביעה זו הטענה מדוע החייל לא אמר בחקירתו הראשונית כי חשד שיש מטען. כאמור, בדקות אלה נמשך הדיון בבית הדין לערעורים בקרייה בתל אביב בעניין ערעור התביעה הצבאית לשחרר את לוחם כפיר, שירה במחבל בחברון, לריתוק בבסיס. התביעה מבקשת להחזירו למעצר מלא. בתחילת הדיון טענה התביעה הצבאית כי הגיעו לידיה סרטונים חדשים המציגים את לוחם כפיר לאחר ביצוע הירי ולטענת התביעה, מדובר בהתנהלות שנראית שונה ממה שהציגו פרקליטיו, אלא שנראה כי כל הדברים שהציגה התביעה הצבאית בדיון היום הם מחזור של חומרים שכבר דובר עליהם וכי לא נראה כי בידי התביעה ראיות חדשות. למרות טענות התביעה הצבאית, דווקא באחד מהסרטונים החדשים שהוצגו הבוקר בפני השופט, עולה תמונה המאשרת את הגרסה לחשש ממטען על המחבל. בסרטון, נשמע אזרח צועק: "יש עליו מטען – עד לא מגיע חבלן לא נוגעים בו". עוד נמסר בדיון כי עדיין לא התקבלה חוות דעת סופית בעניין נתיחת גופת המחבל, אלא רק ממצאי ביניים המעידים לכאורה כי הירייה הקטלנית בוצעה ע"י החייל. התביעה הצבאית טוענת עוד כי, בוצעו כמה חקירות נוספות של החייל כולל אתמול וכי אין לחייל תשובות ברורות להתנהגותו בשטח. התובעת הצבאית טענה כי, "הסברי החייל לא הגיוניים. טענת החייל אינה כנה". עוד אמרה התובעת הצבאית כי החייל פנה לחברו בשם אופיר ושאל: "המחבל מת"? ואח"כ פנה לחבר בשם תומר ואמר: "דקרו את חבר שלי, מגיע לו למות. הוא חי וחייב למות". התובעת הצבאית הוסיפה ואמרה כי המ"פ שאל את החייל מיד לאחר הירי "למה עשית את זה" והחייל לא השיב לו. בשעה 10:30 – כך ע"פ התובעת, החייל נכנס לבירור ראשוני אצל המג"ד ואמר לו כי "חש סכנה", אך לא הזכיר את נושא החשש למטען על גופו של המחבל. המג"ד השיב לחייל: "אתה משקר". רק בשעת הצהריים העלה החייל לראשונה את נושא המטען – כך ע"פ התביעה הצבאית. בסיום דבריי התביעה הצבאית, הובהר כי בכוונת התביעה להגיש כתב אישום בגין הריגה. פרקליט החייל פתח את דבריו בבקשה מהשופט להפסיק את הפארסה עוד היום וטען כי, "כי התביעה מציגה תמונה חד צדדית, שמנוגדת לשכל הישר ולראיות". הסנגור המשיך והפתיע כי המג"ד טען בתחקיר כי לא בוצעה שום תרגולת לחיילים על אפשרות של חגורת נפץ או מטען לחייל ואם המג"ד לא יודע כיצד לפעול, איך יידעו החיילים? לדבריו אלה של הסנגור תהיה השלכה גדולה על מצבו של החייל. בתמונות: הלוחם כעת בבית הדין לערעורים.