דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן – פרשת אמור - 0404
+

דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן – פרשת אמור

ונקדשתי בתוך בני ישראל. מכאן למד הרמב"ם ועוד רבים אחרים שיש מצווה לקדש את ה'.
מצוות קידוש ה' היא מצווה שבה אדם מוכן למסור את נפשו בעיקר על שלושת המצוות הידועות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל באמת המצווה הגדולה ביותר היא לא למות על קידוש ה' אלא לחיות על קידוש ה'. כפי שאומרת הגמרא בסוף מסכת יומה, אדם צריך להתנהג כראוי לחבריו, למשפחתו וכל הסובבים אותו. כדי שבני האדם יאמרו "ראו פלוני שלמד תורה כמה נאים מעשיו". זוהי המצווה הגדולה ביותר, מצוות קידוש ה' בחיים.
יהי רצון שנזכה לקיים מצווה זו כל אחד ואחד מאיתנו.
שבת שלום ומבורך !