הרב לאו לנציבת שירות בתי הסוהר: אפשרי לאטינגר להשתתף בברית בנו - 0404
+
הרב לאו לנציבת שירות בתי הסוהר: אפשרי לאטינגר להשתתף בברית בנו ארגון חוננו

הרב לאו לנציבת שירות בתי הסוהר: אפשרי לאטינגר להשתתף בברית בנו

הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, נענה לפניית אשתו ובני משפחתו של העציר המנהלי מאיר אטינגר ופנה לנציבת שירות בתי הסהר, רב-גונדר עפרה קלינגר בבקשה לאפשר לו להשתתף הברית המילה לבנו בכורו במסגרת מאובטחת שתשמור על צרכי הביטחון. בפנייתו כתב הרב הראשי כי"ברית המילה היא אחת המצוות החשובת ביותר לעם ישראל ומעידה על הברית שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא והינה אחד מהמאורעות המיוחדים בחיי האב ואין ספק שאי השתתפותו בברית המילה לבנו עלולה לגרום לו לצער לכל ימי חייו". לסיום פנה הרב הראשי וביקש: "לעשות כל מאמץ ולמצוא דרך לאפשר למר אטינגר להשתתף בברית המילה לבנו, כמובן תוך שמירה על צרכי ודרישות הביטחון והנהלים הנוגעים בדבר".