בניגוד לדיווח ברשת: מאז ירי החייל בחברון בוצעו כמה ניסיונות פיגוע - 0404
בניגוד לדיווח ברשת: מאז ירי החייל בחברון בוצעו כמה ניסיונות פיגוע חדשות 0404

בניגוד לדיווח ברשת: מאז ירי החייל בחברון בוצעו כמה ניסיונות פיגוע