המקצה השני לקידום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר יוצא לדרך - 0404
+
המקצה השני לקידום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר יוצא לדרך ניר גלייכמן

המקצה השני לקידום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אוויר יוצא לדרך

מסלול הסיוע לפרויקטים המקדמים התייעלות אנרגטית והפחתת גזי חממה וזיהום אוויר יוצא לדרך בפעם השנייה, בשיתוף פעולה של משרדי הכלכלה והתעשייה, הגנת הסביבה, האנרגיה והאוצר.

מסלול הסיוע תוקצב במסגרת החלטת הממשלה 542 ("הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק") שקבעה יעד לאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030 ביחס לתרחיש עסקים כרגיל, והחלטה 1403 אשר פרטה את המנגנונים ליישומה.

תכנית המענקים מופעלת על ידי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה, כאשר את הבקשות שיוגשו תבחן ועדה המורכבת מנציגי המשרדים, וזו תבחר את הזוכים במענקים, בהתאם לשיעור חיסכון הצפוי.

במסגרת המקצה הראשון, של שנת 2017, אושרו מענקים בהיקף של כ-80 מל ש"ח ל-94 תוכניות שהוגשו על ידי רשויות מקומיות ומפעלים, ואלו מינפו השקעות בהיקף של כ-400 מיליון ש"ח. מתוך תכניות אלו, 8 תכניות כוללות התקנה של טכנולוגיות ישראליות חדשניות המותקנות  בהן לראשונה. החיסכון השנתי הצפוי בצריכת חשמל עם השלמת ביצוע ההשקעות, מוערך ב-130  מיליון קוט"ש.

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "התכנית להתייעלות אנרגטית היא בשורה לתעשייה ולאיכות הסביבה, יש בה מימד של התייעלות כלכלית חשובה, לצד צמצום זיהום האוויר שהנו משמעותי לבריאות הציבור. אני קורא לראשי הרשויות, מנהלי/ות המפעלים ובעלי העסקים, לבוא ולשמוע את פרטי התוכנית ולפנות למשרד הכלכלה לקבלת המענקים באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח במשרד הכלכלה, אשר מניעה שיתוף פעולה בין משרדי חשוב, לו השפעה רב תחומית על כלכלת ישראל".

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות עליונה בהפחתת פליטות גזי חממה ובהתייעלות אנרגטית – שמביאה גם להפחתה של זיהום אוויר וגם לחיזוק הכלכלה, העסקים הקטנים והבינוניים והרשויות. נמשיך לחזק את הביטחון האנרגטי של המשק עם תוכניות שיפחיתו זיהום ותחלואה וכן עם סיוע שניתן לחברות טכנולוגיה חדשנית ישראליות בנושאי סביבה, שיוביל את ישראל להפוך למעצמה בתחום".

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "משרד האנרגיה מעודד ומקדם פרויקטים חדשניים בתחום ההתייעלות האנרגטית, וזאת על מנת להמשיך ולבסס משק אנרגיה ישראלי עצמאי. מסלול הסיוע יעניק הזדמנות לרשויות מקומיות וליזמים לפתח פרויקטים חדשניים בתחום זה, ויסייע בביסוס הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל".

המסלול יתפרש על פני 4 שנים, 2017-2020, כאשר בכל אחת מהן יוענקו 75 מיליון שקל. המענקים יינתנו לפרויקטים המובילים להתייעלות אנרגטית או הפחתה משמעותית של פליטות גזי חממה שיוגשו על ידי עסקים עם מחזור שנתי של עד 200 מיליון ש"ח, תוך מתן עדיפות לרשויות  מקומיות בדירוג סוציו-אקונומי 1-5.

גובה המענק עבור בקשת סיוע יעמוד על עד 20% מסך עלות כל פרויקט ולא יעלה על 3 מיליון שקל, עבור סך הבקשות שיוגשו על ידי המבקש בשנה קלנדרית. כמו כן, להתקנה מסחרית ראשונה של טכנולוגיה ישראלית חדשה יינתן מענק נוסף של עד 20% מעלות הפרויקט, ולא יותר מ-3 מיליון ש"ח.

 נחום איצקוביץ', מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה: "מדובר בתוכנית חשובה המשותפת למגוון משרדי ממשלה, המניעה התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות באופן מרשים בהיקפה. אנו מצפים להיענות גבוהה גם במקצה השני ונבצע טיפול מהיר ככל הניתן בבקשות, בכדי לקדם מתן מענקים ויציאת התוכניות לדרך. לתוכנית ערך כלכלי וסביבתי חשוב ביותר לצד עמידה בהתחייבות הממשלה במסגרת הסכם פריס להפחתת פליטות".