אודיוקודס: הכנסות הרבעון הראשון של 2018 גדלו ב- 13.5% והסתכמו ב- 42.4 מיליון דולר - 0404
+
אודיוקודס: הכנסות הרבעון הראשון של 2018 גדלו ב- 13.5% והסתכמו ב- 42.4 מיליון דולר

אודיוקודס: הכנסות הרבעון הראשון של 2018 גדלו ב- 13.5% והסתכמו ב- 42.4 מיליון דולר

אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018. דגשים לתוצאות:

  • ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-42.4 מיליון דולר, גידול של 13.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
  • ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-13.7 מיליון דולר, גידול של 20.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
  • הכנסות מעסקי UC-SIP צמחו ביותר מ-30% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017.
  • שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב- 64%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב- 64.5%.
  • שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-7%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-9.1%.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 8.3 מיליון דולר ברבעון הראשון.
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון ב-2.4 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא.
  • הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון ב-3.9 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא.
  • במהלך הרבעון הראשון של 2018 רכשה אודיוקודס 1 מיליון ממניותיה הרגילות בעלות מצטברת של 7.2 מיליון דולר.