פרשנות משפטית בחקירת פרשת לוחם כפיר / עו"ד אייל פלטק - 0404
+
פרשנות משפטית בחקירת פרשת לוחם כפיר / עו"ד אייל פלטק בצלם

פרשנות משפטית בחקירת פרשת לוחם כפיר / עו"ד אייל פלטק

משמעויות משפטיות: היום התקיים הדיון בהארכת מעצר של לוחם חטיבת כפיר לעניין הירי שביצע במחבל. למרות בקשת התביעה הצבאית להארכת המעצר בתשעה ימים, לא השתכנע בית הדין הצבאי בראיות ובטענות התביעה שהוצגו לפניו והאריך את המעצר ביומים בלבד לטובת השלמת החקירה. מטרת הארכת המעצר הינה לצורך מתן זמן לגורמי החקירה, מצ"ח במקרה זה, לאיסוף ראיות לצורך העמדה לדין או לצורך עילות נוספות שאינן ממין העניין, כגון חשש לשלום הציבור ועוד. על פי הלך הרוח בדיון היום, נראה כי על התביעה לעשות עוד עבודה רבה, יסודית ומקצועית לצורך איסוף ראיות, אישום החייל והעמדתו לדין בעבירה פלילית. כפי שמסתמן כרגע, על התביעה הצבאית לשקול היטב את הממצאים שבידיה ואת אלו שטרם השיגה, את סעיפי האישום, לעשות את האיזונים המתחייבים בין מעשה החייל לממצאים בשטח ו"ערפל הקרב" שנוצר בו היה החייל, וכן לנתח ולהבין את הרמזים של בית הדין בדבריו בדיון.