דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן – פרשת אחרי מות-קדושים - 0404
+

דקה לשבת עם סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן – פרשת אחרי מות-קדושים

השבת בעזרת השם נקרא שתי פרשיות, פרשת אחרי מות ופרשת קדושים.
פרשת קדושים מתחילה בציווי המיוחד "קדושים תהיו לה' אלוקיכם כי קדוש אני".
מהו הציווי הזה שקדושים תהיו? איך נהיים קדושים?
אומר הרמב"ן יכול אדם לאכול כל היום כולו כמויות עצומות של אוכל, יכול אדם לדבר בדיבור גס ופרוע. אין בזה איסור תורה אבל כך לא נהיים קדושים. קדוש הוא מי שאוכל רק במידת צרכיו, מדבר בדיבור נעים, דיבורו בנחת עם הבריות.
כך אדם נהיה קדוש. זהו הציווי של קדושים תהיו. בכל מעשה יום יומי ופשוט תחשוב איך התורה מצפה ממך להתנהג.
שבת שלום ומבורך.