בנט העניק את פרס החינוך לשבע רשויות מקומיות - 0404
+
בנט העניק את פרס החינוך לשבע רשויות מקומיות אברהם בסון

בנט העניק את פרס החינוך לשבע רשויות מקומיות

שר החינוך, נפתלי בנט העניק הערב, (ב'), את פרס החינוך היישובי לשנת תשע'ה – 2015 לשבע רשויות שונות. הרשויות הזוכות הן: בנימינה – גבעת עדה, גדרה, ירושלים, כפר ורדים, נצרת ופתח תקוה. הטקס נערך במלון דן בירושלים בהשתתפות מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן, ראשי הרשויות הזוכות, הצוותים החינוכיים ועוד. פרס החינוך היישובי מוענק ליישובים שבלטו בהשקעה יתרה בחינוך וביצוע תכניות ותהליכים ייחודיים וחדשניים בתחום החינוך ביישובם. במסגרת זכייתם בפרס, מוענק לאותן הרשויות פרס כספי בסך 100 אלף ₪ אשר יושקעו בפרויקט חינוכי בתוך הרשות. וועדת פרס החינוך היישובי, בראשות המשנה למנכ"לית המשרד גילה נגר, סיירה במהלך השנה במערכות החינוך השונות, ובכללן היישובים הזוכים, והתרשמו מהעשייה ומהתרומה הערכית-החינוכית הרחבה של ראשי היישובים והמנהיגות החינוכית שבהם. הרשויות הזוכות הצטיינו בפעילויות ייחודיות: חינוך למעורבות בקהילה, ביצוע יוזמות חדשניות לקידום למידה משמעותית, ביצוע תכניות הכלה וקידום הישגים לימודים וצמצום פערים. כמו כן הרשויות הללו פעלו לפיתוח תכניות להפעלת מסגרות ופעילויות תרבות לאורך כל היום, אימוץ אוכלוסיות תלמידים מיוחדות והעצמתן במסגרת בתי הספר הרגילים, העמקת המנהיגות החינוכית, עשייה המשמרת ערכי חברה תרבות, שיפור סביבות הוראה ולמידה ועוד. הפרס ניתן על עמידה בששה מתוך הקריטריונים הבאים: 1. אחריותיות – מידת המעורבות והתמיכה האישית של ראש הרשות ושל מנהל החינוך היישובי בנושאי חינוך ותרבות ובביצוע של תכניות העבודה. 2. השקעה בתשתיות של מוסדות החינוך הפורמאליים והלא פורמאליים, כולל בנושא הבטיחות (ובכלל זה הבטיחות בדרכים). 3. חינוך מסביב לשעון – הפעלת מסגרות ופעילויות תרבות, כמו פעילות פנאי וספורט, תמיכה בהפעלת תנועות נוער, הפעלת ספריות השאלה וספריות עיון, טקסים יישוביים ועוד. 4. חינוך למעורבות בקהילה – עידוד מעורבותם של ועדי הורים וגיוס של התושבים לפעילות ביישוב והפעלת מתנדבים בקהילה. 5. ביצוע תכניות הכלה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (כגון עולים, חינוך מיוחד, ועוד) וקידום יזמות בנושא האחר הוא אני. 6. ביצוע תכניות לקידומה ולפיתוחה של מנהיגות חינוכית, כולל מנהיגות צעירה וטיפוח צוותי הוראה, והפעלת מרכזים מיוחדים עבורם. 7. ביצוע תכניות לקידום הישגים לימודיים, וצמצום פערים, למניעת נשירה, לשיקום נוער בסיכון ולטיפול במוקדי אלימות. 8. ביצוע יזמות חדשניות וקידום של פדגוגיה חדשנית, למידה משמעותית ותוכנית בנושאי תקשוב ומדע וטכנולוגיה בכל שכבות הגיל.