מבקר המדינה: צה״ל צריך לדאוג לחיילים ולא דרך תרומות. צה״ל: ״מספקים את הציוד הנדרש״ - 0404
+
מבקר המדינה: צה״ל צריך לדאוג לחיילים ולא דרך תרומות. צה״ל: ״מספקים את הציוד הנדרש״ חדשות 0404

מבקר המדינה: צה״ל צריך לדאוג לחיילים ולא דרך תרומות. צה״ל: ״מספקים את הציוד הנדרש״

מבקר המדינה פרסם את הדו״ח שכתב בעניין צה״ל ובין השאר בנושא תרבות התרומות. המבקר טוען כי צה״ל הוא זה שצריך לדאוג לחיילים ולא ארחים וגופים שונים. מצה״ל נמסר בתגובה כי, ״צה"ל מקדם בברכה את דו"ח המבקר, לומד את עיקריו ויפיק את הלקחים הנדרשים. צה"ל מספק לחייליו את הציוד הנדרש בשגרה ובחירום, מיום גיוסם ובמהלך שירותם ביחידות בהתאם לאופי הפעילות המשתנה של כל יחידה. תרומות המועברות לצה"ל מוקדשות לרווחת הפרט של החיילים ולא נעשה בהן שימוש לרכישת ציוד המיועד לפעילות מבצעית. באוגוסט 2015, כחלק מהפקת הלקחים מדו"חות ביקורת קודמים והבנה כי דרוש גוף אחוד שמאגד את נושא התרומות תחתיו, הוקם באגף כוח האדם ענף התרומות והרווחה אשר אמון על בקרה, תכנון ומעקב אחר התרומות בכלל יחידות צה"ל. בימים אלו מוביל ענף זה עבודת מטה מקיפה להסדרת פקודות הצבא בנושא תרומות ובמקביל התבצעו עדכונים שוטפים של הגורמים בשטח, הופצו מספר אגרות בנושא וכן התקיים כנס צה"לי בהשתתפות נציגי השלישות באגפים ובזרועות בו הוצגו הכללים לאישור תרומה והאיסור על קשר ישיר בין גורמי הצבא לתורמים. הרמטכ"ל רא"ל גדי איזנקוט ציין במספר רב של דיונים כי הוא "רואה בחומרה את תופעת התרומות הלא מוסדיות הקיימת בצה"ל". במסגרת זו סיכם מספר מנגנוני פעולה לצמצום תופעה זו ולאכיפת האיסור לתרומות מסוג זה. עוד ציין במספר הזדמנויות כי הוא רואה צורך במיקוד התרומות בצה"ל לחיזוק חיילי החובה והשתלבותם בצה"ל, רווחתם והוקרה לאחר שחרורם (מקצוע/ תואר לכל חיילי שהשלים שירותו). באשר למקרים המוצגים בדו"ח, כדוגמאות להתנהלות של יחידות שקיבלו תרומות באופן שאינו תקין, נציין כי כלל המקרים נבדקו. במידה ונמצאו ליקויים, הם תוקנו ובמידת הצורך ננקטו צעדים משמעותיים כנגד הנוגעים בדבר. הנושא עלה במספר דיונים ובמספר פורמי מטכ"ל וצה"ל פועל באופן רציף להתמודדות עם תופעה זו״. גורם צבאי הוסיף ואמר כי, בראשית השנה גובשה תכנית עבודה של חיל החינוך בתרומות לשנת עבודה 2016, במסגרתה מבוצעת בקרה על משימות החיל המאושרות למימון בתרומה ועל מימוש התרומה באמצעים המאושרים לכך. בהמשך לנטען אודות תרומות המגיעות לחיל הרפואה, תרומות אלו מטיבות את פעילות החיל, אך החיל לא מסתמך ותלוי בתרומות אלו. יש להדגיש כי תחום ביקורי תורמים בארץ ושליחת משלחות לחו"ל הועבר לאחריות ענף תרומות ורווחה שמשמעותו גוף אחוד המנתב ביקורים ביחידות השונות. באשר לנושא תרומות לאנשי קבע, נדגיש כי ככלל תכליתן המרכזית של תרומות היא רווחת החיילים וכן אלו ינותבו בעיקרן למשרתי החובה וחייל מיל' בשירות מילואים פעיל.