בג"ץ ביטל את מתווה הגז - הממשלה תוכל לאשרו בהמשך - 0404
+
בג"ץ ביטל את מתווה הגז – הממשלה תוכל לאשרו בהמשך יח"צ

בג"ץ ביטל את מתווה הגז – הממשלה תוכל לאשרו בהמשך

בג"ץ קיבל את העתירות וביטל את מתווה הגז. המתווה בוטל בשל פסקת היציבות בלבד, וללא התערבות מבחינת בית המשפט ביתר הנושאים. בית המשפט קבע על השעיית הצהרת הבטלות לשנה וזאת לטובת הסדרתו. המשמעות היא: מתווה הגז יאושר בהמשך הדרך ע"י הממשלה. פסק הדין עסק בעיקר בשלוש סוגיות מרכזיות שהועלו בעתירות: ראשית, מה הן הנסיבות בהן ניתן לעשות שימוש בסעיף 5 לחוק ההגבלים העסקיים, המקנה לשר הכלכלה סמכות לפטור הגבל עסקי מהוראות חוק ההגבלים העסקיים נוכח שיקולי חוץ וביטחון, והאם נעשה השימוש בסעיף בסמכות ובסבירות. שנית, האם פרק י' למתווה, המעניק לחברות הגז סביבה רגולטורית יציבה, במלים אחרות התחייבות הממשלה שלא לשנות מן המתווה, לרבות שינויי חקיקה והתנגדות ליזמות חקיקה, ובעיקרו: הגנה מפני שינוי רגולטורי בתחומי המסים, ההגבלים העסקיים ומכסות הייצוא והכל למשך עשור שנים. שלישית, האם מתווה הגז על כל היבטיו מורכבותו וחשיבותו לכלכלת ישראל, אינו עולה כדי "הסדר ראשוני", המחייב חקיקה ראשית חלף החלטת ממשלה.