מחאה כלל צה: חיילים בכל היחידות זועמים על מעצר לוחם כפיר - 0404